25-års jubilæum: Direktør med ordentlighed som omdrejningspunkt

Den 7. august kan direktør Ane Hendriksen fejre 25-års jubilæum hos VELUX FONDEN. Det arbejdsmæssige sølvbryllup bliver markeret med mindre arrangementer med medarbejdere, samarbejdspartnere og familie.

VELUX FONDEN er..

... en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

Ane Hendriksen er uddannet advokat og bankassistent og er kendt for at have styr på både sagsgange og strategi. Og altid med integritet og medmenneskelighed.

Det var en god cocktail af tilfældigheder og netværk, der for 25 år siden først matchede den dengang 33-årige Ane Hendriksen og VELUX FONDEN. Det er til gengæld ikke tilfældigt, at hun den 7. august 2020 kan fejre 25-års jubilæum som fondsansat:

- "Fondsarbejdet har forandret sig markant i løbet af de 25 år, og der har altid været spændende og meningsfulde opgaver. Det konstante har været overensstemmelsen mellem VELUX FONDENS og mine kerneværdier, hvor ordentlighed og integritet står helt centralt. I fondssektoren er det vigtigt, at have styr på kalibreringen af det moralske kompas," understreger Ane Hendriksen, der altid har forsøgt at holde begge ben på jorden og ikke er blevet blændet af beløbenes størrelse og muligheden for indflydelse. 

Vokseværk og rolleskift

VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN, der arbejder under den fælles paraply THE VELUX FOUNDATIONS, har i årenes løb haft vokseværk. Da Ane Hendriksen blev ansat i 1995, var der fire medarbejdere i de to fonde, der tilsammen uddelte 156 mio. årligt. I 2019 uddelte fondene 1,3 mia. og har i dag godt 50 medarbejdere på adressen Tobaksvejen 10 i Søborg, der oprindelig blev opført som hovedsæde for virksomheden V. Kann Rasmussen & Co., der blev grundlagt af Villum Kann Rasmussen, som bl.a. konstruerede VELUX ovenlysvinduet og stiftede VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.

- "Der er sket en udvikling fra ansøgerdrevet fondsvirksomhed til program- og tematisk filantropi med udgangspunkt i samfundsrelevante temaer. Fra en rolle som anonym og beskeden donator til transparent og ansvarlig samarbejdspartner med formål om at løse udfordringerne i samarbejde med forskningsmiljøer og civilsamfund - og med accept af forskellighed. Og i arbejdet med virkeliggørelsen af VELUX FONDENS vision om at fremme et demokratisk samfund på et oplyst, bæredygtigt og inkluderende grundlag, er vi åbne for eksperimenter i forhold til både metode, form og indhold," forklarer Ane Hendriksen.  

Bevillinger dengang og nu

I 1995 uddelte VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN tilsammen 156 mio. kr. fordelt på 190 projekter. Heraf uddelte VELUX FONDEN 96 mio. kr. fordelt på 175 projekter – der blev blandt andet givet bevillinger til ”Edb-udstyr” til aktive ældre, en rekonstruktion af barok-orgel i Sct. Mariæ Kirke i Helsingør og sågar en mikrobølgeovn til laboratoriebrug til øjenforskning på Københavns Universitet.

I dag uddeler VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN tilsammen mere end otte gange så mange penge som i 1995. Samlet blev der i 2019 bevilget 1,3 mia. kr. fordelt på 1140 projekter. Heraf uddelte VELUX FONDEN 250 mio. kr. fordelt på hele 976 projekter – der blev fx bevilget til udvikling af en landsdækkende digital rådgivning for mentalt sårbare unge og et tværgående forskningsprojekt om bekæmpelse af madspild. Fonden spænder over temaer fra hav til humanvidenskab.

Fra deltid til direktør

Da Ane Hendriksen i 1995 blev ansat i VELUX FONDEN var det som sagsbehandler på deltid, da hun samtidig underviste i familie- og arveret på Københavns Universitet. Arbejdstiden kunne dog i længden ikke holdes på de 15 ugentlige timer, og senere blev hun fuldtidsansat vicedirektør.

En af de første opgaver, der landede på den nyansattes bord, kom i form af en tommestok: der skulle måles op, så der kunne flyttes rundt på arbejdspladserne! Tommestokken blev fundet frem igen mange år senere, da fondene købte bygningen på Tobaksvejen 10 af VKR Holding, og Ane Hendriksen blev ansvarlig for at gennemføre en gennemgribende renovering og nyindretning, så fondene i 2008 kunne flytte ind.

I 2006 blev Ane Hendriksen udnævnt til vicedirektør med ansvar for blandt andet fondsadministration, bestyrelsesmateriale, revision, skat, jura, forsikring og compliance, og i 2013 blev hun direktør for VELUX FONDEN.

I 2018 var Ane Hendriksen med til at udarbejde grundlaget for stiftelse af Fondenes Videnscenter.

Ane Hendriksen er i øvrigt...
 • Familiemenneske. Privat bor hun i Charlottenlund med sin mand Peter Schütze, og parret har to voksne døtre.
 • Kunst- og kulturinteresseret med særlig forkærlighed for keramik.
 • Naturelsker og glad for outdoor-motion - fra tennis til havearbejde.  
 • Medlem af tænketanken DEAs advisoryboard.
 • Bestyrelsesmedlem i Velliv Foreningen.
 • Medlem af ambassadørkorpset for Lolland-Falster.
 • Forperson for Foreningen BALCON – en platform for dans, musik og scenekunst.
Kontakt:
Ane Hendriksen
Direktør, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 40 60 39 38

 

(1961)

Cand.jur.

Erfaring som advokat og mere end 20 år i fondssektoren. Siden 2013 direktør i VELUX FONDEN.

Andre hverv:

 • Medlem af bestyrelsen i Velliv Foreningen
 • Medlem af nomineringskomiteen for the Governing Council for European Foundations
 • Medlem af Tænketanken DEAs advisory board
 • Bestyrelsesformand i den kunstneriske forening BalCon
 • Medlem af ambassadørkorpset for Lolland-Falster
Anna Høxbro Bak
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 22 64 03 55