41 nye makerspaces på vej i fem kommuner

09.01.2020 l Flere nyheder

Børn og unge i Aalborg, Aabenraa, Gentofte, Greve og Lejre kan se frem til nye værksteder – makerspaces – med design, opfinderi og teknologi. VILLUM FONDEN har bevilliget næsten 30 mio. kr. til projekter i de fem kommuner. 

Et mobilt microlab og en agent med super(bruger)kræfter kan lyde som elementer i en bedre Bond-film. Og det er kun lidt af indholdet i et par af de fremtidige kommunale makerspaces, der nu får bevillinger af VILLUM FONDEN. Over de næste år vil der blive etableret i alt 41 nye - og vidt forskellige læringsrum - fordelt i Aalborg, Aabenraa, Gentofte, Greve og Lejre Kommune. I værkstederne vil eleverne kunne arbejde med sejt teknisk gear og kompetente undervisere:

”Det vigtigste er, at lærerne bliver klædt på til at gennemføre en spændende undervisning, hvor eleverne lærer at bruge digitale teknologier til at skabe gode løsninger på konkrete problemer, men også at eleverne lærer at forholde sig kritisk til de digitale teknologier, og hvad de gør ved os. Det kræver massiv kompetenceudvikling og en særlig didaktisk tilgang - og det er især dét, vi støtter”, siger Agi Csonka, der er programchef for VILLUM FONDENs område for børn, unge og science.  

Mere om makerspaces

Et makerspace er i en skole et konkret, fysisk sted, som er indrettet, så eleverne kan arbejde med innovation, kreativitet og produktion. Det er et værksted, hvor man både kan arbejde med nye digitale teknologier og analoge håndværk. Her designer og konstruerer eleverne med alt fra laptop til loddekolber og limpistoler. 

VILLUM FONDEN ønsker at makerspaces med tiden bliver en del af hverdagen i alle landets kommuner, og inviterer derfor også i 2020 landets kommuner til at søge støtte til at etablere makerspaces. Der er ansøgningsfrist til makerspace-puljen den 2. juni 2020. 

Læs mere om makerspaces.

Mange modeller for makerspaces

VILLUM FONDEN har fokus på at styrke børn og unges dannelse til et digitalt samfund  Som led i det har kommuner mulighed for at søge støtte til udstyr, bemanding af makerspaces, kompetenceudvikling udvikling af undervisningsmaterialer m.m. 

I 2019 kom der 35 ansøgninger til etablering af kommunale makerspaces, hvoraf VILLUM FONDENs bestyrelse har besluttet at give bevillinger til Aalborg, Aabenraa, Gentofte, Greve og Lejre. I udvælgelsen er der især lagt vægt på, at planen for makerspaces hænger sammen med kommunens strategier for skoleudvikling i øvrigt, og at der er en god sammenhæng mellem visionerne for brugen af makerspaces og kompetenceudvikling af undervisere. Men der er ikke tale om en bestemt måde at gøre det på. Kommunerne har forskellige modeller for etableringen makerspaces:

Agent skal sikre sammenhæng Ålborg 

Aalborg Kommune etablerer makerspaces på 18 af kommunens skoler og ansætter en makerspace-agent til at sikre etableringen og sammenhængen med Aalborgs centrale Makerspace 9220. Agenten skal stå for uddannelsen af skolernes 36 lokale superbruger-lærere, der skal inspirere, oplære og vejlede de øvrige lærere. Undervejs skal der udvikles en fælles didaktisk model, der skal understøtte elevernes kreative og innovative designprocesser. 

Kommunen får ca. 4,4 mio. kr. over fire år fra VILLUM FONDEN til projektet, der er forankret i kommunens skoleforvaltning, som blandt andet samarbejder med ungdomsskolen UngAalborg, Professionshøjskolen UCN og Makerspace 9220. 

I Aabenraa vil de køre med mobilt microlab

Mobilitet er kernen i Aabenraa Kommune. Et stort makerspace centralt i kommunen bliver suppleret med et mobilt microlab, der bliver kørt rundt til skoler med lang afstand til det centrale læringslaboratorium. Der vil desuden blive arbejdet på at skabe et kommunalt FabLab med fritidsprofil for at understøtte Åbenskole-perspektiver, frivillighed og foreningsliv. 

Projektet bliver ledet af Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse i samarbejde med Børn & Skole Forvaltningen, ungdomsuddannelserne SOSU-Syd og EUC, UC-Syd samt Coding Pirates. Aabenraa Kommune får ca. 4,9 mio. kr. af VILLUM FONDEN over en treårig periode til projektet.

Udskolingselever i Gentofte får lab i Byens Hus 

Gentofte Kommune fokuserer på at integrere brugen af makerspace i udskolingselevernes skoletid. Kommunen opbygger et makerspace i deres nye centralt beliggende projekthus, Byens Hus, der blandt andet huser dele af udskolingen, frivillige organisationer og flygtningeboliger. De primære brugere af læringslaboratoriet vil være udskolingselever fra ni folkeskoler og deres lærere samt fritidsbrugere. 

Kommunen modtager en bevilling på ca. 8 mio. kr. over 5 år fra VILLUM FONDEN. Projektet er forankret i skoleforvaltningen, der blandt andet vil samarbejde med universitetsstuderende, lokale virksomheder mv. 

Kreativ værktøjskasse til alle skoler i Greve 

I Greve skal der skabes en ny kultur for undervisning i designbaseret teknologiforståelse, og der skal oprettes makerspaces på alle kommunens skoler. De første faciliteter bliver etableret på tre pilotskoler, hvorefter der i etaper bliver oprettet  makerspaces på kommunens øvrige ni skoler. Mindst ti lærere på hver skole skal have kompetenceudvikling i at arbejde med undersøgende undervisningsforløb med brug af nye teknologier målrettet teknologiforståelsesfaget.

VILLUM FONDEN giver Greve Kommune en bevilling på ca. 4,4 mio. kr. over fem år til projektet, der er forankret i skoleforvaltningen, som samarbejder med Professionshøjskolen Absalon, STU, og bibliotekerne.

Spot på STEM og håndværk/design i Lejre

I Lejre Kommune bliver der gradvist oprettet makerspaces på alle kommunens otte skoler for at skabe kreative læringsmiljøer, der både skal styrke STEM-fagene og Håndværk og design-faget. Skole-teams, en tværgående styregruppe og en digital platform skal sikre videndeling, og en tværgående koordinator skal etablere samarbejder med lokale foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. 

VILLUM FONDEN har bevilliget ca. 8,2 mio. kr. over fire år til Lejre Kommune. Projektet bliver kørt af kommunens Center for Børn og Læring, der samarbejder med blandt andet Professionshøjskolen Absalon, Dansk Byggeri, Ungdommens uddannelsesvejledning, ungdomsskolen og Grøn Generation.

Børn, unge og science

VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har et overordnet formål: flere børn med stærk science-kapital.