Analyse kaster lys over unges trivsel og digitale adfærd

VELUX FONDEN har fået VIVE til at kortlægge sammenhænge mellem unges trivsel og digitale vaner. Forskerne peger på, at unge, der føler sig ensomme, er mere tilbøjelige til at bruge tid ved skærmen, end unge, der trives godt.

- "Vi har fået VIVE til at udarbejde analysen, fordi flere forskere har peget på, at der er behov for at afdække, om der er sammenhæng mellem børn og unges stigende brug af digitale medier og virtuelle fællesskaber og en stigning i psykisk mistrivsel blandt unge," siger Vibeke Lybecker, der er programchef for VELUX FONDENs sociale indsatser i Danmark. Inden for dette uddelingsområde er der blandt andet fokus på at få udsatte børn og unge i konstruktive fællesskaber.

Digitale fællesskaber

Tidligere VIVE-rapport har vist, at der er sket en kraftig stigning i unges digitale fællesskaber, og at danske unge er blandt dem, der er mindst fysisk sammen med deres venner sammenlignet med unge i andre europæiske lande. 

Analysearbejde fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd afdækker blandt andet:

  • Unge, der mistrives eller føler sig ensomme, er lidt mere tilbøjelige til at bruge mere tid ved skærmen, end unge, der trives godt.
  • Unge, der trives bedst, har et lavere skærmforbrug, men chatter oftere med vennerne, end de unge, der trives dårligst.

Analysen viser ikke, hvad der er årsag, og hvad der er virkning: Føler børn og unge sig ensomme, fordi de bruger deres tid foran skærmen, eller bruger de skærmen, fordi de føler sig ensomme? Forskerne peger derfor på, at der stadig mangler viden om online-risici for danske børn.

VELUX FONDEN har bevilliget 800.000 kr. til undersøgelsen.

Læs mere

VIVEs nye analyse rummer nye særkørsler og særlige analyser af data fra undersøgelserne ”Børn og Unge i Danmark – Velfærd og Trivsel 2010, 2014 og 2018. Analysen består af to notater: 

  • Litteraturgennemgang om børn og unges trivsel og brug af digitale medier Oversigtsviden om centrale problemstillinger, dynamikker og resultater vedrørende børn og unges digitale adfærd.
  • Empiriske analyser af sammenhænge mellem digitalt forbrug og danske unges trivsel: Præsentation af nye undersøgelsesfund fra VIVEs datasæt om Børn og Unge i Danmark.

Find analysenotaterne og læs mere på VIVEs hjemmeside.

 

Kontakt:
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80
Anna Høxbro Bak
Kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 22 64 03 55