Digitale vejledningsmøder hos Aktive ældre

Henover efteråret inviterer VELUX FONDENs uddelingsområde, Aktive ældre, grupper af ældre med gode projektideer til digitale vejledningsmøder. 

Med corona-pandemien er det blevet vanskeligt at afholde fysiske informationsmøder. Derfor inviterer VELUX FONDENs uddelingsområde Aktive ældre til digitale vejledningsmøder. Møderne er i første omgang målrettet grupper af deltagere fra samme organisation eller forening, med konkrete ideer til projekter eller aktiviteter. Til møderne kan deltagerne få vejledning i, hvordan projektet og/eller aktiviteterne bedst beskrives til en ansøgning og efterfølgende udføres, ligesom at der vil være mulighed for at drøfte og skærpe ideerne undervejs i mødet. Der vil også kunne stilles spørgsmål til de formelle krav til ansøgning.

Tilmelding

Møderne afholdes uden dato via Microsofts digitale mødeplatform, Teams. Tilmelding sker ved at skrive til programchef Frank Ulmer Jørgensen på fuj@veluxfoundations.dk med forslag til tidspunkt, der kan være enten i eller udenfor normal arbejdstid. I modtager link-invitation til mødet på mail efter registreret tilmelding.

Bemærk: det er ikke nødvendigt at have Teams installeret på din pc, smartphone eller tablet for at deltage i mødet. 

Afhængig af efterspørgslen vil der muligvis senere på året også blive afholdt møder med fokus på en generel præsentation af fondene og Aktive ældre-området, teknikken bag fremsendelse af ansøgning og håndtering af en evt. bevilling.

 

Aktive ældre

VELUX FONDEN støtter igennem uddelingsområdet Aktive ældre en bred vifte af aktiviteter drevet af pensionerede ildsjæle

 
Kontakt:
Frank Ulmer Jørgensen
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 81 35