Et vigtigt løft til fortællingen om Danmark som industrisamfund

Danmarks Industrimuseum i Horsens står foran en gennemgribende opdatering, og første etape er nu finansieret.
 

VILLUM FONDEN har bevilget 7,5 mio. kr., Konsul Axel Schur & Hustrus Fond har bevilget 3 mio. kr. og Augustinus Fonden har bevilget 2 mio. kr. til styrkelse af Industrimuseets fortælling om fremvæksten af det moderne Danmark.

Som et vigtigt element i helhedsplanens første fase glæder Industrimuseet sig til at slå dørene op til udstillinger overtaget fra Brede Værk nord for København på Nationalmuseets foranledning. Efter Nationalmuseet har opgivet sin selvstændige satsning på forskning i og formidling af industrisamfundets historie, står Industrimuseet som specialmuseum på området tilbage med en endnu vigtigere national opgave end tidligere. Horsens bliver for alvor centrum for fortællingen om Danmark som produktionsland. De udvalgte udstillinger fra Brede Værk bliver et afgørende supplement til museets eksisterende arbejdende værksteder bl.a. ved at illustrere principperne bag samlebåndsproduktion og ved at tilføre et egentligt industrielt produktionsmiljø anno 1900 i stor skala.

Flere historiske skæbner kan sætte ansigt på fortiden

I sammenhæng med indretning af de nye store udstillinger fra Brede Værk iværksættes en opdatering af Industrimuseets eksisterende udstillinger. Målet er at præsentere museumsgæsterne for flere konkrete historiske skæbner for derigennem at sætte tydeligere ansigt på fortiden. De historiske figurer skal samtidig bruges til at skabe stærkere røde tråde på tværs mellem museets udstillinger. Endelig skal nye udstillinger og nye elementer i eksisterende udstillinger tilføre flere muligheder for, at museumsgæsterne kan agere interaktivt på museet.

Første etape af helhedsplanen indeholder også bygnings- og klimarenovering af de historiske bygninger, museet holder til i og som i sig selv fortæller historie. Realiseringen af første fase af museets helhedsplan vil forløbe over de næste år, men allerede fra første halvår af 2020 vil museumsgæsterne kunne se store forandringer på museet.

Det faglige grundlag for udstillinger om den nyeste danske industrihistorie er allerede tilvejebragt gennem det forskningsmæssige arbejde i Center for Maritim- og Erhvervshistorie, som Industrimuseet driver sammen med Syddansk Universitet og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. I dette regi lægges i disse måneder den sidste hånd på et større kollektivt forsknings- og formidlingsprojekt om industrien i det 21. århundrede støttet af VELUX FONDEN.

Sideløbende med realiseringen af fase et af helhedsplanen vil vi arbejde på at kvalificere fase to. Den skal tage tråden op og fortælle om, hvordan Danmark er fortsat med at udvikle sig som industrisamfund siden 1970’erne og helt op til nutiden. Denne fortælling kan ikke rummes i museets eksisterende bygningsmasse, og vi arbejder derfor i dialog med arkitekt og formidlingseksperter på at skitsere udstillingsmæssigt indhold og arkitektonisk vision for en ny udstillingsbygning. Arbejdet med konkretisering af helhedsplanens fase to støttes af Insero Horsens.

Har du spørgsmål til vores støtte til Kultur og Samfund, så kontakt os gerne:

Signe Staubo Sørensen
Programchef, eventkoordinator, VILLUM FONDEN
Phone: 
+ 45 24 44 10 50