Fondenes årsskrift - gode historier og almennyttige aktiviteter

23.01.2020

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN uddelte i 2019 tilsammen for over 1,3 mia. kr. til dygtige og hårdtarbejdende ildsjæle i Danmark og udlandet.

Af de 2.686 ansøgninger, som fondene modtog i 2019, fik i alt 1.153 bevillinger til projekter inden for forskning, sociale indsatser, børn og unge, kultur og samfund, miljø og aktive ældre. Derfor spænder historierne i dette års udgave af fondenes årsskrift også vidt – fra algoritmer, elektroner og regnskove til madværksted med børnebørnene.

Blandt andet kan du læse om:
  • Excellent forskning bidrager med løsninger indenfor klima udfordringer – fx arbejder forskerstjernen Maria Escudero-Escribano på at erstatte fossile brændstoffer med et nyt system baseret på rene, bæredygtige energiformer.
  • Dygtige forskere og formidlere i tæt samarbejde fortæller historien om vikingernes sejlads på Kerteminde Fjord, tidligere anbragtes oplevelser på Danmarks børnehjem og den moderne industris udvikling.
  • Årslegatmodtager og ’master of light’ Sergey I. Bozhevolnyis verdensledende forskning inden for nano- og kvanteteknologier. 
  • Det nye initiativ Science i fritiden under programmet Børn, unge og science skal være med til at styrke børn og unges science-kapital. 
Fondenes stifter

VKR Gruppens grundlægger og opfinder af VELUX ovenlysvinduet, Villum Kann Rasmussen, ønskede at give noget tilbage til det samfund, som havde givet ham så meget. Derfor opstod tanken om at etablere de to almennyttige fonde VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN, der nu siden 1971 og 1981 har opfyldt hans ønske ved at uddele midler til gavn for mennesker og samfund.

Hvor kommer pengene fra?

Over 16.000 medarbejdere i 41 lande arbejder i VKR Gruppens mange selskaber. De yder hver dag en stor indsats, og takket være dem kan fondene hvert år støtte en lang række almennyttige formål. En del af virksomhedernes overskud indgår i fondenes formue, der hvert år bliver forvaltet og investeret, så det fortsat er muligt at uddele midler til almennyttige formål. I årsskriftet fortæller Anders Kristoffersen fra vores investeringsteam om fondenes grønne impact-investeringer.