I dybden: 24 fonde i dialog om hav og bæredygtighed

Den 27.-28. februar sætter UNESCO’s havforskningskommission og VELUX FONDEN verdens førende hav-engagerede fonde stævne i København. Fondene skal bygge alliancer og drøfte, hvordan vi får et sundere hav.

2021-2030 er udnævnt til at være ‘United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development’. UNESCO’s havforskningskommission IOC (the Intergovernmental Oceanographic Commission) har ansvaret for forberedelsen af dette havets årti, hvor der skal spot på at dele viden og data, så flest muligt får kendskab til havets afgørende betydning for klimaet.

Ocean Decade 

‘Livet i havet’ er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

2021-2030 bliver et FN-årti med fokus på havforskning for bæredygtig udvikling. FN har valgt at fokusere på havforskning, fordi vi alle er afhængige af havets ressourcer.

Se mere info om The Ocean Decade

IOC-UNESCO og VELUX FONDEN er værter for arrangementet i København den 27.-28. februar 2020, der bliver afholdt hos Det Kgl. Videnskabernes Selskab:  'Foundations Dialogue for the Ocean Decade'

VELUX FONDEN har indgået et partnerskab med IOC for at understøtte FN’s fokus på havforskning og bæredygtig udvikling, der flugter med fondens indsats for at forbedre det danske havmiljø:

”I VELUX FONDEN ønsker vi at bidrage til en bæredygtig balance mellem benyttelsen og beskyttelsen af  havets ressourcer. Et sundt hav rummer en del af svaret på, hvordan vi løser klimaudfordringerne, brødfodrer en voksende befolkning og sikrer ren energi. FN’s Ocean Decade er en mulighed for få globalt momentum mod et sundt hav. Vi er stolte over at samarbejde med IOC-UNESCO og være med til at styrke dialogen mellem fondene ift. denne vigtige dagsorden”, siger bestyrelsesformand Hans Kann Rasmussen fra VELUX FONDEN.

Den 27.- 28. februar 2020 er IOC-UNESCO og VELUX FONDEN værter for ”Foundations Dialogue for the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development” i København, hvor der deltager 24 internationale fonde med interesse i havmiljøet.  Målet med fondskonferencen er at opbygge partnerskaber for at forbedre og drive konkrete miljøforbedrende havindsatser i det næste årti.
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Mikkel Klougart
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 23 28 36 74