Innovationsfonden og VELUX FONDEN investerer sammen i internationale sundhedsprojekter

Innovationsfonden og VELUX FONDEN investerer i fællesskab i fem internationale projekter med fokus på personlig medicin til behandling af neurodegenerative sygdomme som fx demens. Næste ansøgningsdeadline til EU-landenes fælles forskningsprogram på området, JPND, er den 3. marts.

Personlig medicin kan være en nøgle til at hjælpe personer med disse sygdomme. Og nu skal forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Rigshospitalet - sammen med partnere fra en række andre EU-lande – forsøge at finde løsninger inden for personlig medicin til behandling af neurodegerative sygdomme.

De danske partnere indgår i fem projekter, som Innovationsfonden og VELUX FONDEN sammen med EU investerer 10,7 mio. kr. i, og som har et samlet budget på knap 70 mio. kr.

- Succesfulde løsninger til behandlingen af neurodegenerative sygdomme vil have meget stor værdi for både den enkelte patient og for samfundet. Men det er komplekse sygdomme, som kræver, at de dygtigste forskere på tværs af landegrænser samarbejder om at forbedre behandlingsmulighederne. Derfor glæder jeg mig over, at Innovationsfonden i samarbejde med VELUX FONDEN er med til at sikre, at danske forskere deltager i det internationale arbejde for at udvikle løsninger på området, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden.

-VELUX FONDEN og Innovationsfonden har sammen understøttet det internationale samarbejde inden for det neurodegenerative forskningsfelt. Derudover ligger JPNDs fokus på aktiv involvering af brugerne også i forlængelse af VELUX FONDENs strategi og brug af virkemidler inden for aldringsforskningen. Derfor er vi også glade for at være med til at støtte dansk deltagelse, siger Ane Hendriksen, direktør i VELUX FONDEN.

Største initiativ på verdensplan

EU-landenes fælles forskningsprogram JPND er det største globale initiativ rettet mod at løse udfordringerne med neurodegerative sygdomme gennem forskning og innovation. 

JPND-samarbejdet har årlige ansøgningsrunder med forskelligt fokus, og der er allerede nu åbent for ansøgninger til næste call under titlen ’Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to neurodegenerative diseases’.

Der er ansøgningsfrist den 3. marts 2020.

Læs om opslaget her (engelsk)

Godkendte projekter med dansk deltagelse

De endelige aftaler er under udarbejdelse. Projekterne vil blive præsenteret, når de endelige aftaler foreligger.

  • PREDAPT – Rigshospitalet med partnere fra Tyskland, Spanien, England og Frankrig
  • OligoFIT – Aarhus Universitet med partnere fra England, Letland, Tyskland og Portugal
  • SORLA-FIX – Aarhus Universitet med partnere fra Holland, Tyskland og Tjekkiet
  • Gums & Brains – Aarhus Universitet med partnere fra Polen, Tyskland, Tjekkiet og Norge
  • PMI-AD – Københavns Universitet med
Tal fra seneste ansøgningsrunde

Ved den seneste ansøgningsrunde med fokus på løsninger inden for personlig medicin mod neurodegenerative sygdomme havde de 28 deltagende finansieringsaktører fra 24 lande sammen med EU-Kommissionen afsat 225 mio. kr. til projektfinansiering. Fra dansk side deltog Innovationsfonden i et partnerskab med VELUX FONDEN om finansiering af de danske projektpartnere.

Der blev i alt indsendt 180 ansøgninger, hvoraf 22 var med dansk deltagelse og resultatet blev, at 18 projektet blev finansieret, heraf fem med dansk deltagelse.

For mere information og spørgsmål:

Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54