Covid-19 og fondene

Corona-virussen/Covid-19 påvirker hele vores samfund - også vores bevillingsmodtagere. Kontakt os hvis du har spørgsmål. 

Der kan opstå en naturlig usikkerhed hos vores bevillingsmodtagere omkring de projekter, vi støtter – eller omkring potentielle projekter. Det kan fx være forsinkelser af projekternes deadlines, undersøgelser eller initiativer, der må skubbes eller reformuleres.

Har du spørgsmål, er vi klar til at tage dialogen. Vi kender helt sikkert ikke alle svarene endnu, men vi vil gøre vores bedste for at mindske usikkerheder, hvor vi kan.

Du kan finde kontaktinformationer på alle vores fondsmedarbejdere her.

Fondene i Europa står sammen

03.04.2020:  De to europæiske fondsorganisationer, EFC (European Foundation Centre) og DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe), har forfattet en hensigtserklæring, som over 100 europæiske fonde har underskrevet, herunder også VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.

Ved underskrive den forpligter vi os til at efterleve følgende over for vores bevillingsmodtagere: At indgå i en dialog omkring ændrede aktiviteter og deadlines, udvise økonomisk fleksibilitet - og i det hele taget bare lytte og udvise forståelse.

Læs den fulde hensigtserklæring på EFC's website.

Akut dataindsamling

Covid-19-krisen er ikke kun en sundhedskrise. Den medfører også dybe samfundsmæssige, menneskelige og sociale forandringer og udfordringer, der kalder på human- og samfundsvidenskabelig forskning.

VELUX FONDEN ønsker at bidrage til at sikre, at unikke kvantitative og kvalitative data, der kun kan indsamles, mens Corona-krisen finder sted, ikke går tabt. Det er vigtigt, at disse data bliver indsamlet straks og gjort tilgængelig for efterfølgende humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsprojekter, der kan bidrage med original viden om krisens konsekvenser for mennesker og samfund.    

03.04.2020: Læs opslaget vedr. Covid-19-dataindsamling (obs ansøgningsfristen er udløbet)

07.05.2020Se hvilke projekter der får støtte til akut dataindsamling. 

 

Kontakt:
Charlotte Korsager Winther
Kommunikationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 67 74