National undersøgelse vil kortlægge børn og unges interesse for naturvidenskab og teknologi

12.12.2019 l Flere nyheder

Ny ambitiøs undersøgelse skal over de kommende år belyse, hvad der afgør børn og unges interesse og motivation for science. Undersøgelsen vil bl.a. se på de unges uddannelsesvalg, forældrenes betydning og børn og unges sociale netværk.

VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden har sammen bevilget 21,3 mio. kr. til en stor national undersøgelse, der skal give ny viden om børn og unges interesse for og deltagelse i naturvidenskab og teknologi og om de barrierer, der forhindrer nogle børn og unge i at engagere sig i naturvidenskab.

SCOPE gennemføres af et konsortium, der repræsenterer indsigter fra naturfagsdidaktik, sociologisk teori, økonometri, survey-metode og kvalitativ metode. Konsortiet består af:

  • VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd
  • Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet
  • Læreruddannelserne ved Københavns Professionshøjskole
  • VIA University College
  • ASTRA – Det nationale naturfagscenter.

Undersøgelsen, som kaldes SCOPE, vil følge udviklingen af danske børn og unges såkaldte science-kapital på baggrund af et rigt og nuanceret datasæt. Undersøgelsen er lagt an til at skulle følge de samme børn og unge igennem 10 år og i mange forskellige sammenhænge.

”Med SCOPE sigter vi mod en bred forståelse af børn og unges forhold til naturvidenskab. Vi undersøger, hvordan børn og unge bliver vidende, velinformerede og engagerede borgere, der kan forholde sig til betydningen af science for samfundets udvikling. Vi ser på uddannelsesvalg og karriereveje, forældrenes betydning og på børn og unges sociale netværk – alt det, der tilsammen kan betegnes som science-kapital,” siger Chantal Pohl Nielsen fra VIVE, der er en af flere aktører bag undersøgelsen.

En mulighed for at måle kvaliteten af science-indsatser

Både VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden har fokus på at styrke børn og unges naturvidenskabelige og teknologiske dannelse og science-kapital. Innovation inden for naturvidenskab og teknologi er noget af det, Danmark skal leve af i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at flere børn og unge rustes til at tage kvalificeret stilling til den teknologiske udvikling, og at de ser det som en mulig karrierevej.

”Regeringen investerer i disse år massivt i børn og unges science-kapital bl.a. med naturfagsstrategien, og vi er flere fonde, der bakker op om bestræbelserne på at styrke de naturvidenskabelige elementer i den almene dannelse. I bund og grund handler det om, at kommende generationer skal rustes til at tage stilling til den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling og de samfundsmæssige og etiske problemstillinger, der følger med.

Med denne undersøgelse får vi mulighed for at følge, om vi i fællesskab lykkes med det. Og vi får et enestående datasæt, som giver mulighed for at dykke ned i, hvad der styrker børn og unges motivation, og hvordan vi mindsker science-gabet mellem børn og unge fra ressourcestærke og ressourcesvage familier,” siger Agi Csonka, programchef i VILLUM FONDEN.

Berith Bjørnholm, leder af Uddannelse og Formidling i Novo Nordisk Fonden, siger: ”SCOPE er et utroligt vigtigt projekt, som kan give os og andre aktører, der arbejder med naturvidenskabelig uddannelse og formidling – lærere, kommuner, organisationer, projektmagere og forskere – et solidt værktøj til at måle resultaterne af konkrete projekter i mange dimensioner og i forhold til et nationalt gennemsnit. Det vil kunne skabe solid viden om effekten og kvaliteten af indsatser og projekter.”

Børn, unge og science

VILLUM FONDENs støtte til børn, unge og science har et overordnet formål: flere børn og unge med stærk science-kapital.

Novo Nordisk Fonden - kontakt:

Berith Bjørnholm

Leder, Uddannelse og Formidling, Novo Nordisk Fonden, bebj@novo.dk, +45 3527 6637

VILLUM FONDEN - kontakt:

Niels Matti Søndergaard
Evalueringsrådgiver, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 92 43 76 46