Nyt bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN

Lykke Ogstrup Lunde (f. 1975) er journalist med speciale i den finansielle sektor med fokus på kapitalforvaltning, bæredygtige investeringer samt ’impact-investeringer’.

Lykke fik sin BA i journalistik fra Syddansk Universitet i 2004 og har siden skrevet for blandt andet AMWatch og FinansWatch.  Derudover har hun mangeårig erfaring fra tv og radio som reporter og vært på medier som DR, TV2, TV2 Finans samt Dagbladet Børsen, Radio 24-7 og Berlingske. I dag arbejder hun som freelancejournalist og moderator. Derudover har Lykke været bestyrelsesmedlem i VELUX STIFTUNG i Schweiz siden 2009 og bestyrelsesformand i samme fond siden 2017.

Lykke har derudover en BA i Hospitality and Tourism Management fra University of Wales og taler engelsk, tysk samt fransk.

Lykke Ogstrup Lunde er barnebarn af Villum Kann Rasmussen, stifteren af både VELUX FONDEN og VELUX STIFTUNG.

”Jeg glæder mig til at repræsentere min families ånd og værdier samt bruge mine erfaringer med formidling kombineret med den indsigt, jeg har fået i fondsarbejde gennem mine 15 (blev observatør i 2005) år i vores schweiziske søsterfond”, siger Lykke.

Og glæden er gengældt: ”Vi ser frem til at kunne nyde godt af Lykkes store engagement og hendes evne til at trække linjer mellem de store udfordringer i samfundet og de muligheder, vi har som fond for at give mest mulig almennytte for vores uddelingsmidler”, siger formand Hans Kann Rasmussen.

Tak til Astrid Kann-Rasmussen

Ved årsmødet 2020 udtrådte Astrid Kann-Rasmussen af VELUX FONDENs bestyrelse. Hun har været medlem siden 2019, og inden da var hun observatør i VILLUM FONDENs bestyrelse i perioden 2012-18.

Astrid fortsætter dog som medlem af VELUX FONDENs arbejdsgruppe for miljø, ligesom hun fortsætter sit internationale klimaarbejde via vores to associerede fonde, KR Foundation og V. Kann Rasmussen Foundation (USA), hvor hun bestrider posterne som hhv. næstformand og bestyrelsesformand.

Kontakt: 
Charlotte Korsager Winther
Kommunikationschef, VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN
Phone: 
+45 51 17 67 74