Gode råd om samarbejde mellem museer og universiteter

VELUX FONDENs museumsprogram støtter projekter på landets museer, der styrker samarbejdet mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes humanvidenskabelige forskere samt bidrager til, at forskningsfunderet viden formidles til den bredere offentlighed gennem engagerede, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser.

Inspirationskatalog præsenterer erfaringer og ideer fra en række projekter i VELUX FONDENs museumsprogram  

 

Der skal afsættes god tid til dialog, tages højde for universiteters og museers forskellige arbejdsvilkår, og så skal projekterne forankres i hele museets organisation med tydelig ledelsesopbakning. Sådan lød nogle af anbefalingerne fra projekterne på fem åbne netværksmøder, der var arrangeret af VELUX FONDEN og Organisationen Danmarks Museer som led i en erfaringsopsamling af alle projekternes samarbejder mellem universiteter og museer.

De mange overvejelser og perspektiver, der kom frem under møderne, er samlet i en række læringspunkter fra hvert af projekterne, som man nu kan læse i inspirationskataloget ’Museerne, universiteterne og forskningen – erfaringer, muligheder og udfordringer’. De 16 deltagende projekter repræsenterer tæt integrerede forsknings- og formidlingsprojekter, der spænder helt fra robotindustriens udvikling til vikingernes sejlads på Kertinge Nor.

Der er ingen konflikt mellem forskning og formidling, hvis begge dele på forhånd er underlagt en fælles strategi, lyder et andet læringspunkt fra kataloget.

Fælles videnspulje

Om ambitionerne bag møderne siger programchef hos VELUX FONDEN, Henrik Tronier:

”Formålet med møderne var at dykke ned i maskinrummet bag projekterne og indsamle en fælles pulje af erfaring og viden, som nye projekter kan stå på skuldrene af, hvis de skal etablere samarbejde mellem museer og universiteter. Ved at dele og sprede de mange tanker og erfaringer håber vi at kunne gøre samarbejdet mellem dem stærkere og mere udbredt og smidigt. Det vil både institutionerne og publikum få glæde af”.

Kataloget har et efterskrift med fondens overvejelser fra møderækken og kan læses her:

Museerne, universiteterne og forskningen 

Hent

For yderligere information: 

Henrik Tronier
Fondsrådgiver, programchef og ansvarlig for forskningspolitik, VELUX FONDEN
Phone: 
+ 45 29 41 79 07