Tillykke til Villum Investigators 2021!

Ti erfarne og anerkendte topforskere blev fejret den 27. april. 

Med oplæg og taler fra bl.a. uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og VILLUM FONDENs bestyrelsesformand Jens Kann-Rasmussen blev et hold bestående af verdensklasse forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning hædret med titlen Villum Investigator.

De i alt ti forskere er udvalgt af et skarpt ansøgerfelt på 72 kolleger og er tilknyttet universiteter fordelt over hele landet.  VILLUM Window Collection dannede rammer for den festlige lejlighed. 

Frihed til at gå nye veje

Villum Investigator-programmet er sat i verden for at give excellente forskere tid og plads på en dansk forskningsinstitution til at afsøge nye spor inden for hver deres område og opnå banebrydende resultater. Bevillingerne forløber over seks år og tildeles aktive forsker, som gennem 10 år eller længere har demonstreret international, banebrydende forskning af højeste videnskabelige kvalitet.

Det er tredje gang, at der bevilges midler inden for programmet. Næste gang er i 2023.

Læs mere om de nye Villum Investigators

Kontakt:
Thomas Bjørnholm
Forskningsdirektør, professor, VILLUM FONDEN
Phone: 
+45 28 75 18 35

 

Inden Thomas Bjørnholm kom til VILLUM FONDEN i marts 2018 var han prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet med det overordnede ansvar for forskning og innovation på tværs af samtlige discipliner på universitetet.

Thomas Bjørnholm er professor i materialekemi og har tidligere været leder og medstifter af Nano-Science Center på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Thomas Bjørnholm er medlem af Videnskabernes Selskab og Akademiet for Tekniske Videnskaber og har været medlem i en lang række bestyrelser og komitéer.

Igennem sin forskerkarriere har han bidraget med et stort antal videnskabelig artikler og en lang række foredrag. Han har modtaget adskillige forskningspriser, herunder Ole Rømer Fondens pris, Ellen & Niels Bjerrum prisen samt guldmedalje og Direktør Ib Henriksens Forskerpris.

Se Thomas Bjørnholms komplette CV