Nyheder

25.11.2019
Alle landets kommuner kan nu igen søge støtte til etablering af makerspaces på skoler og uddannelse af lærere, der vil arbejde med designprocesser og teknologiforståelse
10.11.2019
Lauritz Rasmussen, tidligere administrerende direktør i Taasinge Elementer, modtager Bygningskomponentprisen 2019
08.11.2019
Inspirationskatalog præsenterer erfaringer og læringspunkter fra 16 projekter i VELUX FONDENs museumsprogram
23.10.2019
VELUX FONDEN støtter Det Sociale Netværk og SINDs arbejde med at give flere psykisk sårbare et godt og meningsfyldt hverdagsliv.
10.10.2019
Nysgerrige børn og unge får nu mulighed for selv at søge støtte til at bygge en robot, sætte en bistade op, tumle med droneflyvning, tage på stjernekiggertur - eller lige præcis den science-aktivitet, de selv drømmer om at eksperimentere med.
08.10.2019
Hvordan gør vi digital teknologi som kunstig intelligens tilgængelig for børn og unge, så de lærer om konsekvenserne af at bruge den og kan tage del i vores fremtidige digitaliserede samfund? Det spørgsmål stiller forskere ved Aarhus Universitet sig selv i et nyt projekt.
07.10.2019
Professor i øjensygdomme på SDU, Jakob Grauslund, har modtaget 6,7 millioner kroner fra VELUX FONDEN til studere diabetisk nethindesygdom.
07.10.2019
Frede Blaabjerg får international energipris. Karl Anker Jørgensen modtager H.C. Ørsteds guldmedalje og Morten Mattrup Smedskjær anerkendes med Grundfosprisen. Alle tre forskere har en bevilling fra VILLUM FONDEN.
30.09.2019
Forskere, pårørende og rehabiliteringsansvarlige rev en fredag ud af kalenderen for at tale om samarbejdet mellem forskning og praksis, når det handler om sårbare ældre mennesker.
23.09.2019
Syv humanvidenskabelige forskningsprojekter fra fem universiteter har tilsammen modtaget 41 mio. kr. fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram.
19.09.2019
Med et nyt tiltag støtter VILLUM FONDEN universiteternes arbejde for at tiltrække in-ternationalt talent.
16.09.2019
Omkring 25 tidligere projektdeltagere fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program mødtes tirsdag den 10.09 hos fonden til netværksmøde. Her udvekslede deltagerne erfaringer fra deres samarbejder på tværs af forskning og praksis.
12.09.2019
VILLUM FONDEN har bevilget 24 mio. kr. til 24 initiativer landet over, der skal gøre det sjovt og virkelighedsnært at gå til science i fritiden.
11.09.2019
Greve, Gentofte, Aalborg, Lejre og Aabenraa er de fem kommuner, der er udvalgt til at arbejde videre med etableringen af makerspaces.
10.09.2019
Batterier af rust og luftbobler på indlandsisen. VILLUM FONDEN uddeler i alt 98,5 mio. kr. til 52 dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer.
29.08.2019
Onsdag den 28. august blev det første spadestik til Danmarks nye nationale museum for natur taget.
21.08.2019
Fire organisationer er gået sammen i et initiativ, der skal skabe bevågenhed omkring det danske hav. Med den fælles kampagne Red Havet opfordrer de politikere og danskere til handling.
12.08.2019
Statens Naturhistoriske Museum har købt en af verdens største private samlinger af baltisk rav. VILLUM FONDEN og en række andre fonde har støttet.
26.06.2019
Mange ældre mennesker får meget medicin. Der skal mere forskning og viden på området. Lige nu efterlyser VELUX FONDEN gode projektidéer.
25.06.2019
VILLUM FONDEN vil med nyt program løfte excellente kvindelige forskere på post-doc-niveau frem i deres internationale karriere.
21.06.2019
Når man kombinerer flere lægemidler i en aldrende krop, stiger risikoen for problemer og bivirkninger. Læs artikel om, hvorfor det er vigtigt at forske i området ældre og medicin.
20.06.2019
Med en årlig pulje på 50 mio. kr. vil VILLUM FONDEN fremme tværfaglig forskning, der har det ene ben i faget datalogi.
05.06.2019
Mød os på Folkemødet 2019, hvor vi giver havet en stemme, når vi lægger til kaj ved Allinge Havn.
03.06.2019
Tre nye museumsprojekter sætter fokus på at styrke forskning og nytænke formidling på museer landet over.
20.05.2019
En bred vifte af forskere – fra læger og farmaceuter til etnologer var inviteret til videndeling hos VELUX FONDEN en solrig eftermiddag i maj
03.05.2019
VILLUM FONDEN, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden bevilger tilsammen 1 mia. kr. til forskning i store samfundsudfordringer.
03.05.2019
11 nye Villum Investigators blev fejret den 2. maj 2019. De har hver modtaget op til 40 mio. kr. til deres forskning de næste 6 år.
23.04.2019
Et samarbejde mellem Københavns Museum, Odense Bys Museer, Nya Lödösa-projektet og Centre for Urban Networks (Urbnet) gør os klogere på 700 års byhistorie.
02.04.2019
11 anerkendte professorer er udvalgt til at være Villum Investigators. Alle kommer med stor international erfaring, fem af dem kommer fra udlandet. Tilsammen modtager de 410 mio. kr. fra VILLUM FONDEN.
25.03.2019
Biolog Henrik Lauridsen har forsket i den blege fisk, isfisken, der lever i det sydlige ocean omkring Antarktis i isrigt farvand. Læs mere om hans forskningsprojekt.
21.03.2019
Tidligere CEO i VELUX A/S, Jørgen Tang-Jensen, er indtrådt i VILLUM FONDENs bestyrelse.
20.03.2019
Fra den 15. marts til den 22. juli 2019 sætter Jacquemart-André museet i Paris fokus på den danske kunstmaler Vilhelm Hammershøi med en eksklusiv særudstilling. Udstillingen er støttet af VILLUM FONDEN.
06.03.2019
Væsentligt tab af både hørelse og syn har mærkbare konsekvenser for ældre menneskers sociale liv og livskvalitet. Et projekt har bragt den danske forskning inden for området på internationalt niveau.
19.02.2019
Villum Experiment er VILLUM FONDENs program til de forskere, der vil prøve noget helt nyt. Et forskningsprojekt fra Center for Forskningsanalyse ser nu nærmere på programmet med den særlige ansøgnings- og behandlingsproces.
05.02.2019
Kongelig indvielse af nyt Gigthospital i Sønderborg. VILLUM FONDEN har været med til at støtte etableringen.
01.02.2019
VILLUM FONDEN åbner to nye ansøgningsrunder med fokus på at få flere børn og unge til at gå til science i fritiden og på etablering af læringslaboratorier – makerspaces – landet over.
23.01.2019
I 2018 uddelte VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN 888 mio. kr. til almennyttige formål. I det nye årsskrift kan du læse om nogle af de mange projekter, vi støtter.
23.01.2019
Et nyt hold yngre, særligt talentfulde forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning er udvalgt til at være Villum Young Investigators. De modtager i alt 205 mio. kr. fra VILLUM FONDEN.
22.01.2019
Professor Sergey I. Bozhevolnyi, der er pioner inden for plasmonik og nanooptik, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat.
18.01.2019
VELUX FONDEN deltager igen i år i EU’s fælles program for neurodegenerative sygdomme (JPND) og inviterer danske forskere til at søge midler.
17.01.2019
VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs arbejde med impact-investeringer blev i september 2018 til en MBA-case på Harvard Business School.
14.01.2019
Hjerteforeningen og VELUX FONDEN har indgået en partnerskabsaftale.
02.01.2019
En gruppe miljøbevidste, aktive ældre i Gribskov har gjort det til en lærerig oplevelse at tage på cykeltur.
19.12.2018
VELUX FONDEN har støttet fem organisationers opfølgning på julehjælp. Oxford Research har evalueret indsatsen.
07.12.2018
VELUX FONDEN giver 20 mio. kr. til et helt nyt forskningscenter for marin plastikforurening, der samler kompetente forskere på tværs af universiteter og fagområder.
03.12.2018
Sugardating, dans med Parkinson, rollemodeller for unge med autisme og helhedsorienterede metoder til at forebygge social marginalisering. Fire projekter har modtaget støtte fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program.
26.11.2018
Aarhus Kommune har stået for nytænkning i beskæftigelsesindsatsen med projekt 'Langtidsledige tager têten' og en bevilling fra VELUX FONDEN. Læs om tanken bag og de foreløbige erfaringer.
08.11.2018
Ny bog samler op på øjenfagets udvikling, udfordringer og landvindinger gennem de seneste 25 år.
31.10.2018
I oktober inviterede VILLUM FONDEN til en dag i erfaringsudvekslingens tegn. Målgruppen var de forskere, der har modtaget en VILLUM Experiment-bevilling i 2017 eller 2018.
11.10.2018
Seks humanvidenskabelige forskningsprojekter fra tre universiteter har tilsammen modtaget 33 mio. kr. fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram.

Sider