Nyheder

07.10.2018
Jens Nørskov er modtager af den prestigefyldte Niels Bohr International Gold Medal. Han er ansat i et Villum Kann Rasmussen-professorat på DTU, hvor han står i spidsen for det nye Center for Katalyseteori.
05.10.2018
Forskning i nye behandlinger af øjensygdommen AMD får 12,5 millioner kroner fra VELUX FONDEN.
17.09.2018
Nu får skoleelever landet over mulighed for at få motorsport på skoleskemaet.
10.09.2018
Med Villum Experiment støtter VILLUM FONDEN 53 dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer med i alt 100 mio. kr.
29.08.2018
En gruppe aktive ældre har med en ny udstilling løftet viden om biavl til et nyt niveau på Langeland. VELUX FONDEN har bidraget med støtte - også til fotoopgaven.
27.08.2018
Coding Pirates søsætter et 3-årigt projekt, som skal styrke og pleje frivilligheden på tværs af landet og sikre tilgangen af nye frivillige.
15.08.2018
VELUX FONDEN støtter seks konkrete analyser, der bidrager til et mere helstøbt vidensgrundlag for forvaltning af det marine miljø i Danmark.
07.08.2018
VELUX FONDEN støtter fem lokale havprojekter landet over, der vil beskytte kyster, sikre et sundere havmiljø og skabe opmærksomhed på livet under overfladen.
01.08.2018
Erik Michael Darre er valgt som nyt bestyrelsesmedlem i VELUX FONDEN. Han er generallæge, tidligere chef for Forsvarets Sundhedstjeneste og speciallæge i ortopædkirurgi.
05.07.2018
Syv projekter vil afprøve nye metoder til at hjælpe voksne i en social udsat position ind i frivillige fællesskaber.
03.07.2018
Fire nye museumsprojekter sætter fokus på at styrke forskning og nytænke formidling på både mindre og store museer landet over.
02.07.2018
Ny teknologi kan både hjælpe og bidrage til øget livskvalitet hos ældre mennesker og deres familier. Læs om to nye forskningsforsøg.
29.06.2018
Fem nye metodeudviklingsprojekter fokuserer på, hvordan unge kan deltage i konstruktive fællesskaber med andre unge.
28.06.2018
Hvad ved vi om sundhed, behandling og trivsel hos ældre mennesker? Dansk Center for Aldringsforskning har netop modtaget en bevilling på 10 mio. kr.
25.06.2018
Tak til de 214 yngre forskere, der har indsendt ansøgninger til Villum Young Investigator-programmet.
11.06.2018
Få overblik over, hvor du kan møde VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN på Folkemødet 2018.
25.05.2018
Tre yngre forskere skal med forskning i isfisk, MFAP4 og fotoreceptorer gøre os klogere på øjensygdomme.
15.05.2018
Den japanske arkitekt Hiroshi Sambuichi og den amerikanske forsker Greg Ward modtager The Daylight Award 2018.
25.04.2018
Læs om Dansk Flygtningehjælps ungdomsafdeling og deres resultater af et frugtbart samarbejde melllem unge flygtninge og ressourcestærke danske unge.
12.04.2018
Knogleskørhed er en folkesygdom, der især rammer mænd og kvinder over 50 år. Men hvad sker der med knoglerne, når vi bliver ældre? Ny forskning kommer svaret nærmere.
27.03.2018
Foreningen Sulelængens Venner i Magtenbølle ved Assens på Fyn har modtaget støtte til indkøb af udstyr til at presse æbler med. Siden dengang har der været god gang i de aktive ældre og i æblemostningen.
22.03.2018
Dansk Søredningsselskab redningsstationer i Helsingør, Lynæs og Bregnør/Kerteminde har modtaget økonomisk støtte fra VELUX FONDEN til anskaffelse af sikkerhedsudstyr.
13.03.2018
Professor Christian Søndergaard Jensen fra Institut for Datalogi på Aalborg Universitet er valgt som nyt medlem af VILLUM FONDENs bestyrelse.
26.02.2018
En fædregruppe på Amagerbro vil have fædre til at være rollemodeller og gøre en aktiv forskel for børn og unge i lokalområdet. Projektet er netop evalueret positivt.
23.02.2018
Unge talentfulde tekniske og naturvidenskabelige forskere, der har modtaget midler fra Villum Young Investigator Programme, har fået et karriereskub. Det viser en evaluering af programmet.
31.01.2018
Alzheimerforeningen har fået bevilget godt 4 mio. kr. til et projekt målrettet børnefamilier, hvor den ene forælder har en demenssygdom.
29.01.2018
VILLUM FONDEN ansætter Thomas Bjørnholm som direktør for fondens tekniske og naturvidenskabelige forskningsstøtteprogrammer.
29.01.2018
Forskning i naturvidenskab og humanvidenskab, havmiljø, kultur, samfund og sociale projekter i ind- og udland. Årsskrift 2017 er landet.
22.01.2018
18 unge, lovende forskere fra fire danske universiteter modtager tilsammen 153 mio. kr. fra VILLUM Young Investigator Programme. Midlerne skal hjælpe de unge forskere med at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler.
22.01.2018
Professor i kryptografi Ivan Damgård fra Aarhus Universitet modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat på 5 mio. kr.
21.01.2018
PORTRÆT: Tidligt i forskerkarrieren lykkedes Ivan Damgård med en teori til beskyttelse af data, som nu 30 år senere er grundlaget for en eksplosion af anvendelsesmuligheder.
15.01.2018
VILLUM FONDEN arbejder for at øge unge menneskers interesse i teknik og naturvidenskab og sikre deres almene, tekniske og naturvidenskabelige dannelse.
10.01.2018
En bevilling på 28 mio. kr. fra VILLUM FONDEN har gjort det muligt at oprette et Villum Kann Rasmussen professorat på DTU til den internationalt førende katalyseforsker Jens Kehlet Nørskov.
20.12.2017
En række fonde i Danmark er gået sammen om at etablere et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet.
18.12.2017
VELUX FONDEN har de seneste fem år arbejdet sammen med en række organisationer, der har fulgt op med tilbud om hjælp, når det blev hverdag.
04.12.2017
Seks projekter har modtaget 28 mio. kr. fra VELUX FONDENs tværgående program.
22.11.2017
Projekt 'Børnedemokrati' giver børn en stemme og involverer dem i udviklingen af de almene boligområder. Det har projektet nu modtager hæder for.
08.11.2017
Villum Center for Advanced Structural and Material Testing på DTU gør det muligt at teste konstruktioner og materialer fra meget lille til meget stor skala.
07.11.2017
Restaureringen af den ikoniske glaskuppel på Palais de la Découverte i Paris er afsluttet, og alt dens lys er genfundet. Restaureringen er støttet af VILLUM FONDEN.
01.11.2017
Peer Leth, der er adm. direktør for producenten af akustiske loftsplader, Troldtekt A/S, modtager Bygningskomponentprisen 2017.
30.10.2017
Tak til de 197 yngre forskere, der har indsendt ansøgninger til Villum Young Investigator-programmet.
25.10.2017
VILLUM Investigator Jens Hjorth spiller en central rolle i en banebrydende astronomisk opdagelse, som i sidste uge indledte en ny æra indenfor astronomien.
09.10.2017
Otte projekter fra fem af landets universiteter har netop modtaget 39 mio. kr. fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram til forskning indenfor humanvidenskaberne.
02.10.2017
En evaluering af projekt ’Klar til Start’ viser, at der er masser af jobs i det danske samfund, der er egnet til mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)
20.09.2017
Et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og organisationen MENTORBARN skal bringe døgnanbragte børn og unge sammen med frivillige mentorfamilier.
14.09.2017
Klimaændringer, bæredygtigt fiskeri, beskyttede havområder og havplaner. Det er temaerne, når VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN inviterer til symposium med fokus på et dansk havmiljø i balance.
13.09.2017
VELUX FONDEN inviterer ungdomsskoler, foreninger, væresteder m.fl. til at søge bevilling til projekter, der kan udvikle konstruktive fællesskaber for unge i en social udsat position.
07.09.2017
Agi Csonka skal lede ny satsning i VILLUM FONDEN med fokus på børn, unge og naturvidenskab.
16.08.2017
Fem nye projekter om det danske havmiljø samler viden, forskere og aktører på tværs og sætter fokus på balancen i havets økosystem.
31.07.2017
For tre år siden gav VILLUM FONDEN 16 mio. kr. til projektet Det Samfundsnyttige Landbrug. Det er der nu kommet otte konkrete modeller for fremtidens økologiske landbrug ud af.

Sider