I 2021 uddelte fondene i alt 1,8 mia. kr. fordelt på 803 bevillinger på baggrund af 2.062 ansøgninger.

Begge fonde har i de senere år øget bevillingerne. Det skyldes primært de gode resultater, der er opnået i VKR Gruppen, samt et godt afkast af de stadig større formuer. 

Fondene er skattepligtige af deres indtægter med fradrag af de almennyttige uddelinger og driftsomkostninger.

       VILLUM FONDENs og VELUX FONDENs bevillinger

2017-2021

VILLUM FONDENs nøgletal (2017-2021)
VELUX FONDENs nøgletal (2017-2021)